SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
OPĆINA BAŠKA
14

15.

Temeljem članaka 54. i 71. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01), članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. rujna 2003. godine, donosi

ODLUKU
o donašanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Baška

I.

Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Baška (u daljnjem tekstu: Program).

II.

Program je izrađen u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Strategijom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

III.

Program sadrži ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Baška, podatke o dosadašnjem raspolaganju, površine određene za povrat, prodaju i zakup, a sastavni dio istoga čine posjedovni listovi katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta i grafički prikaz u mjerilu 1:25000.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti na Program od strane Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/16

Ur. broj: 2142-03-03-10

Baška, 25. rujna 2003. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr