SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD KASTAV
73

41.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 4. sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o razriješenju i imenovanju člana Gradskog vijeća
Grada Kastva

Članak 1.

Ema Harej Kraljić razrješava se dužnosti članice u Gradskom vijeću Grada Kastva, zbog obnašanja nespojive dužnosti.

Članak 2.

Zamjenikom Eme Harej Kraljić u Gradskom vijeću Grada Kastva imenuje se Arsen Jardas.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorske-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2170-05/01-1-09-4

Kastav, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr