SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD KASTAV
73

40.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06., 114/06, 146/08 i 38/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 4. sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o kupnji nekretnine

Članak 1.

Grad Kastav će kupiti nekretninu označenu kao k.č. 3534 upisana u zk.ul. 1291 k.o. Kastav kuća i dvorište u vlasništvu Gmajnički Mirjane iz Zagreba, Ivana Broza 38/I.

Kupoprodajna cijena za nekretninu iz stavka 1. iznosi 55.000,00 EURA (pedesetpettisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan isplate.

Grad Kastav će isplatiti prodavateljici kupoprodajnu cijenu iz stavka 2. u dvije rate i to: prvu ratu u iznosu od 34.000,00 EURA u roku od 8 dana po potpisu ugovora, a drugu ratu u iznosu od 21.000,00 EURA najkasnije do 31. siječnja 2010. godine.

Članak 2.

Na temelju ove odluke Gradonačelnik Grada Kastva, sklopit će u ime Grada Kastva, kao kupca, kupoprodajni ugovor s prodavateljicom Gmajnički Mirjanom iz Zagreba.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-10

Kastav, 15.rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća:

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr