SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD KASTAV
73

39.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 4/04, 32/04, 51/08 i 26/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 15. rujna 2009. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Kastva za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 51/08) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1.prihodi od komunalne naknade 1.800.000,00 kuna

2.dio prihoda iz ostalih sredstava
Proračuna 1.185.500,00 kuna

3.prihodi od naknada za grobna
mjesta 180.000,00 kuna


UKUPNO 3.165.500,00 kuna«

Članak 2.

U članku 3. točki 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA stavak 2. mijenja se i glasi:

»Poslovi čišćenja sustava odvodnje atmosferskih voda povjereni su društvu »Bršjanovac« d.o.o. Kastav, a svi ostali poslovi vezani za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda povjerit će se temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki koja na javnom natječaju bude izabrana kao najpovoljniji ponuđač.«

Članak 3.

U članku 3. točki 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 535.000,00 kuna, a financirat će se 365.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 170.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 4.

U članku 3. točki 5. ODRŽAVANJE GROBLJA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 390.000,00 kuna, a financirat ce se 210.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva i 180.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta.«

Članak 5.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-8

Kastav, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr