SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD KASTAV
73

36.

Na temelju članka 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 5. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 240/01), Gradsko vijeća Grada Kastva, na 4. sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) se sastoji od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-6

Kastav, 15. rujna 2009.

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kas  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr