SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD DELNICE
73

51.

Na temelju članka 35., 39. i 48. stavka 1. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 12. stavaka 1., 2. i 3., te članka 18. stavka 5. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o drugim izmjenama i dopunama Odluke o načinu
obavljanja komunalne djelatnosti

Članak.1.

U članku 6. stavku 1. riječi »gradskog poglavarstva« zamjenju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. riječi »gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

U istom članku stavku. 1. riječ »poglavarstvu« briše se.

U članku 7. stavku 2. riječi »gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

U članku 7. stavku 3. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

U članku 7. stavku 4. riječi »gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »gradonačelniku«.

Članak 7. stavak 5. mijenja se i sada glasi:

»Prije početka davanja koncesije, davatelj koncesije dužan je imenovati stručno povjerenstvo za koncesiju iz redova istaknutih stručnjaka iz područja prava, ekonomije, tehničkih i drugih odgovarajućih struka, ovisno o predmetu koncesije. Broj članova stručnog povjerenstva mora biti neparan, no ne smije biti veći od 7 članova. Član stručnog povjerenstva ne smije imati izravnih ili neizravnih osobnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba tih interesa s njegovim dužnostima u radu stručnog povjerenstva.«

Članku 7. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Davatelj koncesije obvezan je obavijestiti ministarstvo nadležno za financije o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva iz prethodnog stavka. Ministarstvo nadležno za financije može imenovati svojeg predstavnika u stručno povjerenstvo u roku od deset dana od dana zaprimanja obavijesti, poštujući odredbu o najvećem dopuštenom broju članova povjerenstva.«

Članak 3.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i sada glasi.« Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje se u »Narodnim novinama«, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, može biti objavljena i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web-stranici davatelja koncesije, s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

Članak 9. stavak 2. mijenja se i sada glasi:« Gradonačelnik utvrđuje tekst obavijesti o namjeri davanja koncesije«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 3. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenju se riječju »gradonačelnik«.

U članku 11. stavku 4. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 3. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 4. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/14

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-01

Delnice, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr