SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD DELNICE
73

49.

Na temelju članka 35. 39. i članka 48. stavka 1. točke 5. te stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica

Članak 1.

U članku 3. riječi »poglavarstvo Grada Delnica« zamjenju se riječju »gradonačelnik«.

Članku 3. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju zemljišta, a najviše do 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna), te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu«.

Članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U slučaju da vrijednost zemljišta Grada Delnica prelazi 0,5% odnosno da mu je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna), odluku o stjecanju i otuđenju zemljišta donosi Gradsko vijeće.«

Članak 2.

U članku 7. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 9. točka 6. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 11. briše se riječ »Poglavarstva«.

U članku 11. stavku 3. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 6.

U članku 12. stavku 3. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 7.

U članku 5. stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 2. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

U članku 17. stavku 5. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 10.

U članku 18. stavku 2. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

U članku 18. stavku 4. riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

Članak 11.

U članku 19. stavku 1. riječi »poglavarstvo Grada Delnica« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 12.

U članku 20. stavku 3. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 13.

U članku 21. stavku 3. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/03-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-09

Delnice, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr