SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD DELNICE
73

48.

Na temelju članka 35., 39. i članka.48. stavka 1. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o prvim izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada

Članak 1.

U članku 3. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 8. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. briše se riječ »poglavarstva«.

U članku 9. stavku 3. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 10. točka 5. riječ »poglavarstvo«zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

U članku 10. točka 9. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 3. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 6.

U Članku 16. stavku 1. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 7.

U članku 18. stavku 1. riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

Članak 8.

U članku 20. stavku 1. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-02/09-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-01

Delnice, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr