SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD DELNICE
73

40.

Na temelju članka 35, 39. i 48. stavka 1. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o prvim izmjenama Odluke o grobljima na području Grada Delnica

Članak 1.

U članku 10. stavku 1. riječi »gradskom poglavarstvu« zamjenju se riječju »gradonačelniku«.

U članku 10. stavku 2. riječi »gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »gradonačelniku«.

Članak 2.

U članku 26. staku 2. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 27. stavku 1. riječi »gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«

Članak 4.

U članku 28. stavku 2. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 29. stavku 3. riječi »gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 6.

U članku 32. stavku 1. riječi »gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

U članku 32. stavku 2. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/15

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-01

Delnice, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr