SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 36. Četvrtak, 10. rujna 2009.
OPĆINA PUNAT
73

64.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) i točke 7.2. podtočaka 7.2.1., 7.2.2. i 7.2.4. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. (»Narodne novine« broj 114/06), a u svezi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 116/03), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/07) članak 4. mijenja se i glasi:

»U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju se:

1. Gordan Franolić, predsjednik

2. Maja Bašić Žic, član

3. Renata Klepac, član

4. Andrej Anđić, član

5. Irena Tomažin, član«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-09-14

Punat, 7. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=630&mjesto=51521&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr