SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
GRAD RAB
10

10.

Temeljem članka 22. stavci 1. i 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 96/03) i članaka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2004. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga
na području Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača javnih usluga na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Savjet potrošača) kao stalno savjetodavno tijelo Gradskog poglavarstva Grada Raba.

Članak 2.

Pod javnim uslugama, a u smislu članka 22. Zakona o zaštiti potrošača, podrazumijeva se slijedeće:

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 3.

Savjet potrošača se osniva u cilju praćenja stanja, raspravljanja te davanja mišljenja i preporuka Gradskom poglavarstvu Grada Raba vezanih za prava i obveze potrošača javnih usluga iz prethodnog članka ove Odluke.

Svoje preporuke i mišljenja Savjet potrošača daje na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Članak 4.

Savjet potrošača čine predsjednik i četri člana.

Predsjednik Savjeta potrošača je član Gradskog poglavarstva Grada Raba zadužen za poslove komunalnog gospodarstva.

Članove Savjeta potrošača čine:

- jedan (1) član predstavnik tvrtke »Vrelo« d.o.o. Rab,

- jedan (1) član predstavnik tvrtke »Dundovo« d.o.o. Rab,

- jedan (1) član predstavnik Ureda grada zadužen za pravna pitanja (stručni suradnik),

- jedan (1) član predstavnik društva »Potrošač«.

Članak 5.

Savjet potrošača po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi zaključke i preporuke nadpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 6.

Savjet potrošača radi na sjednicama na kojima se vodi zapisnik.

Poziv sa materijalima za sjednicu dostavlja se u pravilu pet (5) dana prije održavanja sjednice. Iznimno se sjednica, u opravdanom slučaju, može zakazati i telefonskim putem.

Članak 7.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta potrošača te izvještaje o radu Savjeta potrošača za Gradsko poglavarstvo Grada Raba obavljati će Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog sustava.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/02-01/04-46

Ur. broj: 2169-01-01-01/04-06

Rab, 17. ožujka 2004.

GRAD RAB
GRADSKO POGLAVARSTVO

Gradonačelnik

Zdenko Antešić, d.i.e., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr