SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 36. Četvrtak, 10. rujna 2009.
OPĆINA PUNAT
73

61.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat, u sastavu:

1. Hrvoje Demo, predstavnik Općine Punat,

2. Elfrida Mahulja, predstavnik Općine Punat,

3. Zlatko Sindičić, predstavnik Općine Punat,

4. Zlatan Marunić, dipl. ing., predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije,

5. Marino Ivošić, dipl. ing., predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Ispostave Punat.

Članak 2.

Vijeće za koncesijska odobrenja na području Općine Punat djeluje u skladu s nadležnostima, pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru te drugim podzakonskim aktima.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat traje do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća Općine Punat.

Po isteku mandata članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat mogu biti ponovno birani.

Članak 4.

Prvu sjednicu Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat saziva predsjednik Općinskog vijeća Općine Punat.

Članak 5.

Članovima Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat dužnost može prestati i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- smrću člana,

- razrješenjem na vlastiti zahtjev,

- razrješenjem na prijedlog čelnika tijela koje je predložilo njihovo imenovanje.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/09-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-09-11

Punat, 7. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=630&mjesto=51521&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr