SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 36. Četvrtak, 10. rujna 2009.
OPĆINA PUNAT
73

54.

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o određivanju imena ulica i trgova na području
Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuju imena ulica i trgova na području Općine Punat.

Članak 2.

Imena ulica i trgova u naselju Punat određuju se kako slijedi:

1. Ulica Augusta Cesarca proteže se od groblja do Ulice Stare brajde;

2. Ulica Batovo, proteže se od Ulice sv. Nikole do Košljunske ulice;

3. Ulica sv. Nikole proteže se od Frankopanske ulice do Košljunske ulice;

4. Ulica Buka proteže se od Košljunske ulice do Starobašćanske ulice;

5. Creska ulica proteže se između Ulice Buka i Krčke ulice;

6. Donja kala proteže se od Novog puta do Ulice puntarskih mornara;

7. Ulica Drena proteže se od Ulice Matije Gupca do Ulice Prgon;

8. Frankopanska ulica proteže se od »Švarče« do Košljunske ulice;

9. Ulica Galija proteže se od Stare place do zaobilaznice;

10. Gornja kala proteže se od Novog puta do Ulice puntarskih mornara;

11. Ulica Guvnić proteže se Place do Stare place;

 

12. Istarska ulica proteže se od Vinogradske ulice do Primorske ulice;

13. Ulica Ivana Gorana Kovačića proteže se od Kljepine do »Švarče«;

14. Jadranska ulica proteže se od Primorske ulice do Ulice Buka;

15. Ulica Jagorika proteže se od Ulice Prgon do Ulice Galija;

16. Ulica Kanajt proteže se od ulaza u Punat do ulaza u Marinu;

17. Ulica Klančić proteže se od Obale do Place;

18. Ulica Kljepina proteže se od Obale do Ulice kralja Zvonimira;

19. Ulica Kolušin proteže se od Puta sv, Trojice do zaobilaznice;

20. Košljunska ulica proteže se od Jadranske ulice do Šetališta Ivana Brusića;

21. Krčka ulica proteže se od Starobašćanske ulice do Ulice Buka;

22. Ulica kralja Zvonimira proteže se od Place do puta za groblje;

23. Ulica Krušija proteže se od Ulice Stari klanac do Ulice 17. travnja;

24. Kvarnerska ulica proteže se od Ulice kralja Zvonimira do Frankopanske ulice;

25. Lošinjska ulica proteže se između Ulice Buka i Krčke ulice;

26. Ulica Ljudevita Gaja proteže se od Ulice Augusta Cesarca do Ulice Pešćivica;

27. Ulica Matije Gupca proteže se od Obale do zaobilaznice;

28. Ulice Nikole Tesle proteže se od kampa Maslinik do groblja;

29. Novi put proteže se od Obale do Puta sv. Trojice;

30. Obala proteže se od brodogradilišta do Šetališta Ivana Brusića;

31. Ulica Pasjak proteže se od Ulice 17. travnja do Ulice Drena;

32. Paška ulica proteže se između Ulice Buka i Krčke ulice;

33. Ulica Pelinković proteže se od Ulice Vela draga do kampa Maslinik;

34. Ulica Pešćivica proteže se od puta za groblje i završava kao slijepa ulica prije zaobilaznice;

35. Placa, trg ispred crkve sv. Roka;

36. Plavnička ulica proteže se između Ulice Buka i Krčke ulice;

37. Ulica Pod topol proteže se od Obale do Ulice kralja Zvonimira;

38. Ulica Prgon proteže se od Ulice 17. travnja do zaobilaznice;

39. Primorska ulica proteže se od Krčke ulice do Frankopanske ulice;

40. Ulica puntarskih mornara proteže se od Ulice kralja Zvonimira do Ulice Ruđera Boškovića;

41. Ulica puntarskih težaka proteže se od Place do Ulice Jagorika;

42. Ulica Puntica proteže se od brodogradilišta do ulaza u Marinu;

43. Put sv. Trojice proteže se od Stare place do Gornje kale;

44. Put Vele vode proteže se od Obale do Ulice 17. travnja;

45. Rapska ulica proteže se između Ulice sv. Nikole i Ulice Buka;

46. Ulica Redi proteže se od Ulice Kljepina do Klančića;

47. Ulica Ruđera Boškovića proteže se od Ulice Vela draga do zaobilaznice i nastavlja se od zaobilaznice do stambenih zgrada;

48. Ulica 17. travnja proteže se od brodogradilišta do Place;

49. Stara placa, trg između Ulice Galija, Ulice Guvnić i Puta sv. Trojice;

50. Ulica Stare brajde proteže se od Ulice Ruđera Boškovića do kampa Maslinik;

51. Stari klanac proteže se od Obale do Ulice 17. travnja;

52. Starobašćanska ulica proteže se od puta za groblje prema Staroj Baški;

53. Šetalište Ivana Brusića proteže se od Obale do crkvice sv. Nikole;.

54. Šetalište Antona Žic - Ulivina proteže se od crkvice sv. Nikole do predjela Medane;

55. Ulica Vela draga proteže se od Ulice Ruđera Boškovića do zaobilaznice;

56. Ulica Veli dvor proteže se od Obale do Ulice Krušija;

57. Vinogradska ulica proteže se od Starobašćanske ulice do Frankopanske ulice;

58. Ulica Vladimira Nazora proteže se od Ulice kralja Zvonimira do Ulice Ruđera Boškovića;

59. Ulica Žardin proteže se od Ulice Ivana Gorana Kovačića do Ulice kralja Zvonimira.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju imena ulica i trgova u naselju Punat (»Službene novine PGŽ« broj 11/92).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-09-4

Punat, 7. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=630&mjesto=51521&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr