SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 36. Četvrtak, 10. rujna 2009.
OPĆINA PUNAT
73

53.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/05) u članku 13. stavku 1. nakon točke 5) dodaje se točka 5a) koja glasi:

»5a) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika za školsku godinu 2009./2010.;«

Članak 2.

Nakon članka 24. dodaje se naslov »5a) Jednokratna novčana pomoć za kupnju udžbenika za školsku godinu 2009./2010.« te članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

Učenici osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika za školsku godinu 2009./2010.

Učenici iz stavka 1. ovog članka, kojima ukupan mjesečni prihod svih članova obitelji iznosi 11.000,00 kn i više, nemaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika za školsku godinu 2009./2010.

Učenici iz stavka 1. ovog članka dijele se u četiri kategorije:

A) KATEGORIJA: Učenici kojima obitelj ispunjava uvjet prihoda iz članka 12. ove Odluke,

B) KATEGORIJA: Učenici kojima ukupan mjesečni prihod svih članova obitelji iznosi do 5.600 kn,

C) KATEGORIJA: Učenici kojima ukupan mjesečni prihod svih članova obitelji iznosi od 5.600,00 kn do 7.400,00 kn,

D) KATEGORIJA: Učenici kojima ukupan mjesečni prihod svih članova obitelji iznosi od 7.400,00 kn do 11.000,00 kn.

Visina jednokratne novčane pomoći za kupnju udžbenika za školsku godinu 2009./2010. po kategoriji iz stavka 3. ovog članka iznosi za:

A) KATEGORIJU - 800,00 kn,

B) KATEGORIJU - 450,00 kn,

C) KATEGORIJU - 300,00 kn,

D) KATEGORIJU - 150,00 kn.

Zahtjev za ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka za učenike podnosi punoljetni član obitelji Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat. Obrazac zahtjeva može se podignuti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.

Zahtjev iz stavka 5. ovog članka može se podnijeti zaključno s 30. rujna 2009. godine.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-09-3

Punat, 7. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=630&mjesto=51521&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr