SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
9

9.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) i članka 6. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01 i 13/02) Gradsko poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 48. sjednici 16.ožujka 2004. godine donosi

ODLUKU
o izdavanju prethodne suglasnosti na prijavljeni Cjenik proizvoda i usluga KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.
Novi Vinodolski

I.

Izdaje se prethodna suglasnost na prijavljeni Cjenik proizvoda i usluga KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 307-01/04-01/03

Ur. broj: 2107/02-03-04-2

Novi Vinodolski, 17. ožujka 2004.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Milivoj Vidmar, v.r.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.
NOVI VINODOLSKI

CIJENIK PROIZVODA I USLUGA

1) TARIFIRANJE CIJENE USLUGE NA TEMELJU POTROŠNJE VODE U m3 ZA DOMAĆINSTVO

*Naknada za korištenje i naknada za zaštitu voda plaćaju se sukladno »Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva« (NN 107/95, 19/96 i 88/98). Visinu naknade određuje Vlada Republike Hrvatske.

Za potrošače koji se vodom opskrbljuju putem auto cisterni i putem hidranata primjenjuje se cijena po Tarifi B. Nadležno tijelo isporučitelja usluge (Nadzorni odbor) može iznimno, na zahtjev potrošača, koji permanentno, svaki mjesec, najmanje godinu dana unatrag ima potrošak isporučene vode manji od 3m3 vode mjesečno, pojedinačnom odlukom odlučiti da se potrošaču obračun potroška isporučene vode izvrši po cijeni za Tarifu B.

Tarifiranje usluga primjenjuje se za razdoblje siječanj – srpanj, dok se potrošnja kolovoz – prosinac obračunava po cjeniku bez tarifiranja.

Uspostavljanje različitih kategorija potrošača nije neusklađeno s ustavnim načelom o jednakosti svih pred zakonom, a što prolazi iz Zakona o obveznim odnosima:

»Opći uvjeti koje odredi jedan ugovaratelj, bilo da su sadržani u formalnom ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva, dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovarateljima u istom ugovoru, i u pravilu obvezuju kao i ove« (Zakon o obveznim odnosima, čl. 142. st. 1)

Tarifa A: ukoliko je potrošnja vode, u m3, u zadanom razdoblju manja ili jednaka zadanom apsolutnom iznosu u m3 mjesečno se plaća po uvećanoj cijeni.

Tarifa B: ukoliko je potrošnja vode, u m3, u zadanom razdoblju veća ili jednaka zadanom apsolutnom iznosu u m3 mjesečno se plaća po postojećoj cijeni.

2) TARIFIRANJE CIJENE USLUGE NA TEMELJU POTROŠNJE VODE U m3 ZA GOSPODARSTVO

*Naknada za korištenje i naknada za zaštitu voda plaćaju se sukladno »Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva« (NN 107/95, 19/96 i 88/98). Visinu naknade određuje Vlada Republike Hrvatske.

**Cijena vode za korisnike koji naknadu za zaštitu voda plaćaju direktno Hrvatskim vodama po rješenju.

Za potrošače koji se vodom opskrbljuju putem auto cisterni i putem hidranata primjenjuje se cijena po Tarifi B. Nadležno tijelo isporučitelja usluge (Nadzorni odbor) može iznimno, na zahtjev potrošača, koji permanentno, svaki mjesec, najmanje godinu dana unatrag ima potrošak isporučene vode manji od 3m3 vode mjesečno, pojedinačnom odlukom odlučiti da se potrošaču obračun potroška isporučene vode izvrši po cijeni za Tarifu B.

Tarifiranje usluga primjenjuje se za razdoblje siječanj – srpanj, dok se potrošnja kolovoz – prosinac obračunava po cjeniku bez tarifiranja.

Uspostavljanje različitih kategorija potrošača nije neusklađeno s ustavnim načelom o jednakosti svih pred zakonom, a što prolazi iz Zakona o obveznim odnosima:

»Opći uvjeti koje odredi jedan ugovaratelj, bilo da su sadržani u formalnom ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva, dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovarateljima u istom ugovoru, i u pravilu obvezuju kao i ove« (Zakon o obveznim odnosima, čl. 142. st. 1)

Tarifa A: ukoliko je potrošnja vode, u m3, u zadanom razdoblju manja ili jednaka zadanom apsolutnom iznosu u m3 mjesečno se plaća po uvećanoj cijeni.

Tarifa B: ukoliko je potrošnja vode, u m3, u zadanom razdoblju veća ili jednaka zadanom apsolutnom iznosu u m3 mjesečno se plaća po postojećoj cijeni.

3)CIJENA USLUGE ZA REDOVNU IZMJENU VODOMJERA SUKLADNO PRAVILNIKU O VODOVODU (Sl. n. 29/2003)

 

Vodomjeri

Jed. mjere

Cijena Kn

PDV

Ukupna cijena

3.1.

Vodomjer od 1/2“

kom

283,78

62,43

346,21

3.2.

Vodomjer od 3/4“

kom

283,78

62,43

346,21

3.3.

Vodomjer od 1“

kom

308,45

67,86

376,31

3.4.

Vodomjer od 5/4“

kom

308,45

67,86

376,31

3.5.

Vodomjer od 6/4“

kom

345,47

76,00

421,47

3.6.

Vodomjer od 50 mm

kom

345,47

76,00

421,47

3.7.

Vodomjer od 60 mm

kom

389,88

85,77

475,65

3.8.

Vodomjer od 80 mm

kom

389,88

85,77

475,65

3.9.

Vodomjer 100 mm

kom

431,83

95,00

526,83

Izmjena vodomjera vrši se sukladno »Naredbi o ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila i o razdobljima za umjeravanje etalona« (NN 69/2001). Cijena sadrži rad potreban za izmjenu vodomjera dok se materijal obračunava prema stvarnim cijenama u trenutku izvršenja usluge.

Naplata usluge redovne izmjene vodomjera vršiti će se srazmjerno djelu već uplaćenog kroz raniji period na način:

2004. godine

1/5 ukupne vrijednosti usluge (rad, materijal i PDV)

2005. godine

2/5 ukupne vrijednosti usluge (rad, materijal i PDV)

2006. godine

3/5 ukupne vrijednosti usluge (rad, materijal i PDV)

2007. godine

4/5 ukupne vrijednosti usluge (rad, materijal i PDV)

2008. godine

5/5 ukupne vrijednosti usluge (rad, materijal i PDV)

4) RAZNE USLUGE

Navedene cijene vezane su na vrijednost EUR-a od 7,699 (srednji tečaj HNB), te ukoliko dođe do promjene tečaja na dan obračuna za više od 50otrebno je izvršiti korekciju cijena.

Cijene pod rednim brojem 1 i 2 za komunalnu uslugu opskrbu vodom primjenjuje se za tekući mjesec u kojem se izda prethodna suglasnost poglavarstava jedinica lokalne samouprave sukladno čl. 21. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/2003) godine, a cijene za usluge pod rednim brojem 3 i 4 primjenjuju se od 01.01.2004. godine.

Cjenik ostaje na snazi u narednim poslovnim godinama, dok ga sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 26/2003) vlasnici svojom odlukom ne promjene.

Cjenik se objavljuje u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Novi Vinodolski, 23.12.2003.

Predsjednik Skupštine
Milivoj Vidmar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=51250&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr