SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
OPĆINA PUNAT
73

52.

Na temelju obavijesti Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji po provedenom nadzoru nad dostavljenim Statutom Općine Punat i usporedbom članka 58. Statuta Općine Punat s izvornim tekstom članka 40.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) utvrđena je pogreška u članku 58. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) u kojem je ispuštena alineja 3. stavka 1. članka 40.a navedenog Zakona, stoga se daje

ISPRAVAK
STATUTA OPĆINE PUNAT

U stavku 1. članka 58. nakon alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

»- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,«.

Alineje 3. - 7. postaju alineje 4. - 8.

Klasa: 011-03/09-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-2-09-7

Punat, 27. kolovoza 2009.

Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela
Emerik Derenčinović, mag. oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=629&mjesto=51521&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr