SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

87.

Na temelju članka 38. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini (»Narodne novine« broj 08/09) i članka 52. točke 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09), Župan Primorsko-goranske županije dana 31. kolovoza 2009. godine donio je

ODLUKU
o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova
grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne
samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i utvrđuje raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini, kao i način ostvarivanja prava na sredstva.

II.

Samcu ili obitelji koja se grije na drva može se odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini od 950,00 kuna za 2009. godinu.

III.

Pravo na novčanu pomoć iz točke II. ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, a na temelju evidencija i dokumentacije koju vodi jedinica lokalne samouprave.

IV.

Sredstava pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2009. godinu, raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave sukladno kretanju broja korisnika pomoći u 2006., 2007. i 2008. godini i procjene broja korisnika u 2009. godini.

(Raspored sredstava sastavni je dio ove Odluke).

V.

Jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za odobrenje pomoći za podmirenje troškova stanovanja Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Primorsko-goranske županije najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Na temelju podnijetog zahtjeva Upravni odjel iz stavka 1. ove točke izvršit će doznaku pripadajućih sredstava.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/09-07-13

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-09-6

Rijeka, 31. kolovoza 2009.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

Raspored sredstava JLS za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o visini novčanog iznosa za podmi  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=629&mjesto=00001&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr