SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 3882..3882

32.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2009. godinu

Članak 1.

U članku 7. stavku 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/08), riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Za planiranje i izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je gradonačelnik Grada Krka.«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Ugovore u svezi kupnje, prodaje, odnosno drugih oblika stjecanja i otuđenja nekretnina potpisuje gradonačelnik na temelju odredbi posebnog zakona i odredbi Statuta Grada Krka kojima se uređuje stjecanje i otuđivanje nekretnina.«

Članak 4.

U članku 11. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik je obvezan izvjestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe polugodišnjim i godišnjim izvještajima o izvršenju proračuna.

Članak 6.

U članku 18. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

U stavku 2. istog članka riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 8.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Uz suglasnost Gradonačelnika, nadležni Upravni odjel može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.«

Članak 9.

U članku 22. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 10.

U članku 23. stavku 4. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 11.

U članku 25. stavku 2. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-09-3

Krk, 12. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Staničić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=51500&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr