SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
GRAD DELNICE
4

13.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 9. ožujka 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel, Odsjek nadležan za komunalne poslove može, na zahtjev obveznika plaćanja, odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa na razdoblje od najduže 12 mjeseci, odnosno na maksimalno 12 jednakih rata, vodeći pri tome računa o ukupnoj visini razrezanog komunalnog doprinosa, imovinskom stanju obveznika plaćanja odnosno prema ekonomskoj cijeni građenja.«

Članak 2.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Najmanju visinu pojedine rate iz prethodnog stavka posebnom Odlukom određuje Poglavarstvo Grada Delnica.«

Članak 3.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-07/04-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-02

Delnice, 9. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr