SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
GRAD ČABAR
17

26.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 35. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 06/02 i 22/05) i članka 20. i 22. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 32/01 i 06/02 ), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2009. godine, donijelo je:

ODLUKU
o izboru članova Odbora za poljoprivredu i
obiteljsko obrtništvo

Članak 1.

U Odbor za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo Gradskog vijeća Grada Čabra biraju se:

1. Predrag Janeš - za predsjednika,

2. Josip Malnar - za člana,

3. Marinela Mihelić - za člana,

4. Marko Habjan - za člana,

5. Zdravko Turk - za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-02/09-01/18

Ur. broj: 2108/01-09-1-6

Čabar, 31. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr