SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
GRAD ČABAR
17

25.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 35. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 06/02 i 22/05) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 32/ 01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Odbora za turizam

Članak 1.

Osniva se Odbor za turizam kao radno tijelo Gradskog vijeća Grada Čabra.

Članak 2.

Odbor za turizam razmatra i predlaže mjere i strategiju turističkog razvoja Grada Čabra, razmatra i predlaže programe vezane uz promicanje i razvoj turističkih potencijala Grada, razmatra prijedlog Akcijskog plana razvoja turizma na području Grada Čabra, te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Grada Čabra i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Čabra.

Članak 3.

Odbor za turizam Gradskog vijeća Grada Čabra ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika i stručnih osoba.

Članak 4.

U Odbor za turizam Gradskog vijeća Grada Čabra biraju se:

1. Robi Krulić - za predsjednika,

2. Katarina Leš - za člana,

3. Irena Andlar - za člana,

4. Leon Štimac - za člana,

5. Katarina Ožbolt Malnar - za člana.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-02/09-01/18

Ur. broj: 2108/01-09-1-6

Čabar, 31. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr