SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
GRAD ČABAR
17

23.

Na temelju čl. 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 21. Statuta Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar, članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 06/ 02 i 22/05) i članka 53. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 32/01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar

Članak 1.

Dužnosti članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar razrješuju se Ana Rendulić, Zvonimir Lipovac i Herman Trope.

Članak 2.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar od strane osnivača imenuju se Silvana Šebalj-Mačkić, Zoranin Kuzele i Zvonimir Lipovac.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-02/09-01/18

Ur. broj: 2108/01-09-1-8

Čabar, 31. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr