SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
GRAD ČABAR
17

20.

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/ 07-Odluka Ustavnog suda RH i 73/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) te članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 06/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 31. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
O PRVOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
GRADA ČABRA ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Proračuna grada Čabra za 2009. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Prihodi i primici u iznosu od 14.100.000,00 kuna i rashodi i izdaci u iznosu 14.100.000,00 kuna raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu u iznosu od 14.100.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te po namjenama u posebnom dijelu proračuna, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/4

Ur. broj: 2108/01-09-3

Čabar, 31. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr