SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD VRBOVSKO
12

29.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/4 i 178/04), članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) i članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (»Službene novine PGŽ« broj 36/08) po provedenom natječaju za odabir ponude za održavanje javne rasvjete na području Grada Vrbovskog, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 30. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova na temelju
ugovora održavanja javne rasvjete na području
Grada Vrbovskog za razdoblje 2009. - 2013. godina

Članak 1.

Za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Vrbovskog (dalje: javna rasvjeta) za razdoblje 2009 - 2013 godina odabire se ponuda Elektroinstalacijskog obrta »UDIKOVIĆ«, vl. Ana Udiković, Jezero Sabljaci 3, Ogulin, prema cijenama iz ponudbenog troškovnika.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Željko Mirković, dipl. polit. za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete iz članka 1. ove Odluke, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora i uvjetima provedenog natječaja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 310-02/09-01-3

Ur. broj: 2193-01-02/09-01

Vrbovsko, 30. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr