SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD VRBOVSKO
12

28.

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju i propisuju uvjeti i načini stjecanja prava na naknadu troškova koje se isplaćuju iz Proračuna Grada Vrbovskog članovima Gradskog vijeća Grada Vrbovskog i članovima njegovih radnih tijela koji dužnost ne obavljaju profesionalno, članovima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih.

Ovom Odlukom utvrđuje se i iznos naknade troškova odnosno mjesečne nagrade članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 500,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća i zamjenik gradonačelnika koji dužnost zamjenika gradonačelnika ne obavlja profesionalno imaju pravo na mjesečni paušal iznosu od 1.200,00 kuna neto te pravo na naknadu troškova u iznosu od 500,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća i kolegija gradonačelnika.

Potpredsjednici Gradskog vijeća imaju pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u visini 50% mjesečnog iznosa paušala predsjednika Gradskog vijeća te pravo na naknadu troškova u iznosu od 500,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća i kolegija gradonačelnika.

Potpredsjednik Gradskog vijeća, kada zamjenjuje Predsjednika u slučajevima kada on ne može iz razloga duže spriječenosti, bolesti ili odsutnosti voditi pripremati i voditi sjednicu Gradsko vijeća, ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna neto te 500,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.

Pod dužom spriječenosti smatra se nemogućnost obavljanja dužnosti u razdoblju od najmanje 60 dana.

Za isti mjesec može se isplatiti ili mjesečni paušal za predsjednika ili mjesečni paušal za potpredsjednika Gradskog vijeća.

Članak 3.

Članovi Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog imaju pravo na 50% iznosa naknade po prisustvovanju sjednici koju primaju članovi Gradskog vijeća.

Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine ima pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u visini 50% mjesečnog iznosa paušala predsjednika Gradskog vijeća, a za prisustvovanje sjednicama Vijeća srpske nacionalne manjine odnosno sjednica Gradskog vijeća ima pravo na 50% iznosa naknade koju imaju članovi Gradskog vijeća za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća.

Članak 4.

Članovi radnih tijela Gradskog vijeća, članovi radnih tijela koje osniva gradonačelnik, te članovi Vijeća Mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela odnosno savjeta mladih.

Predsjednici odnosno predsjedavajući radnih tijela i Vijeća Mjesnih odbora iz stavka 1. ovog članka imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 250,00 kuna neto po sjednici kojoj predsjedavaju.

Članak 5.

Članovi Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika, Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog, Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih Grada Vrbovskog imaju pravo na naknadu stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prometna odnosno na naknadu troškova uporabe privatnog automobila od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice u iznosu od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Osobama iz članka 1. ove Odluke koje su zaposlene izvan područja Grada Vrbovskog, te na sjednicu dolaze iz mjesta zaposlenja, pripada naknada stvarnih izdataka od mjesta zaposlenja do mjesta održavanja sjednice i natrag.

Članak 6.

Članovima Gradskog vijeća i stalnih radnih tijela Gradskog vijeća, članovima Vijeća Mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i članovima Gradskog savjeta mladih Grada Vrbovskog pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno pravu koji ostvaruju zaposlenici gradske uprave prema važećim propisima.

Za prisustvovanje sjednici Koordinacije vijeća nacionalne manjine za područje Republike Hrvatske članu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza, troškova noćenja te pravo na dnevnicu u visini utvrđenoj odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se utvrđuje visina dnevnica za službeno putovanje i visina naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Članak 7.

Pravo na naknade utvrđene ovom Odlukom nemaju osobe koje svoju dužnost obnašaju profesionalno, kao ni članovi radnih tijela zaposleni u gradskoj upravi.

Izuzetno zaposleni u gradskoj upravi, koji su članovi radnih tijela, imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Zaposleni u gradskoj upravi koji su zbog prirode posla obvezni prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća odnosno njegovih radnih tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 8.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Grada Vrbovskog planiranih za tu namjenu, osim naknada za članove Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog koje to

Vijeće isplaćuje iz vlastitih sredstava osiguranih gradskim proračunom.

Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom obavlja nadležna služba Grada, Mjesnog odbora odnosno Vijeća srpske nacionalne manjine na temelju vlastite službene evidencije.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadama za rad članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/07 i 17/08).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-01/09-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 30. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr