SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD VRBOVSKO
12

26.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
plaće i drugih primanja gradonačelnika

Članak 1.

U članku 1. Odluke o utvrđivanju plaće i drugih primanja gradonačelnika (»Službene novine PGŽ« broj 16/97) iza riječi »Gradonačelnika« dodaje se tekst i »zamjenika gradonačelnika«.

Članak 2.

U članku 2. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na naknadu plaće utvrđenu po koeficijentu 3,95 i osnovici koja se primjenjuje za obračun plaća službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima, uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža do najviše 20%.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno ostala materijalna prava i druga materijalna prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s propisima, odnosno kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela.«

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se novi članak 5. koji glasi:

»Rješenje o utvrđivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 120-01/09-01-01

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 30. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr