SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD VRBOVSKO
12

25.

Na temelju članka 12. i 26. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07), članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka
i nezavisnih kandidata

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja i raspodjele sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih kandidata zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

Članak 2.

Pravo na financiranje iz Proračuna Grada Vrbovskog imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću i nezavisni kandidati u Gradskom vijeću.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, a određenog u stavku 1. ovog članka.

Članak 4.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Gradskog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti članova Gradskog vijeća na dan konstituiranja Gradskog vijeća.

Ukoliko pojedini član Gradskog vijeća nakon konstituiranja Gradskog vijeća napusti ili promijeni članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke ostaju političkoj stranci

kojoj je vijećnik pripadao u času konstituiranja Gradskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno prethodnom stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stanci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Političkoj stranci se u tijeku proračunske godine mogu povećavati odnosno smanjivati financijska sredstva propisana ovom Odlukom ukoliko dođe do promjene broja članova Gradskog vijeća iz reda podzastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Gradskom vijeću.

Članak 5.

Sredstva za redovito funkcioniranje političkih stranaka osigurana u Proračunu Grada Vrbovskog za tekuću godinu doznačuju se na žiroračun ogranka političke stranke na razini Grada Vrbovskog tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Nezavisni članovi Gradskog vijeća koji su izabrani s nezavisnih lista imaju pravo na redovno financiranje sukladno odredbama ove Odluke.

Nezavisni članovi Gradskog vijeća dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje njihove djelatnosti.

Sredstva za financiranje nezavisnih članova Gradskog vijeća raspoređuju se sukladno odredbama ove Odluke i uplaćuju na poseban račun iz stavka 2. ovog članka tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 013-01/09-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 30. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr