SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD VRBOVSKO
12

23.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 36/ 06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 30. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za međunacionalne odnose

Članak 1.

U Odbor za međunacionalne odnose izabrani su:

1. Marija Jančan - za predsjednicu

2. Davorka Valerija Vinski - za potpredsjednicu

3. Boris Gudac - za člana

4. Rade Mrvoš - za člana

5. Jovan Trbović - za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/09-01-22

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 30. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr