SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
14

25.

Na temelju točke 6. glave III. Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/ 01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 25. ožujka 2004. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Županijskog eko-stožera Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Županijskog eko-stožera Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/00 i 13/02), u članku 2., pod točkom 5. riječi »dr. sc. Miljenko Dorić«, zamjenjuju se riječima »Marinko Dumanić«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dr.sc. Miljenko Dorić razrješava se članstva u Županijskom eko-stožeru Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/29

Ur. broj: 2170/01-92-04-3

Rijeka, 25. ožujka 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=00001&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr