SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
14

22.

Na temelju članka 23. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 25. ožujka 2004. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda
za koncesije od važnosti za županiju

I.

U Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju imenuju se:

1. prof.dr.sc. Pavao Komadina, predsjednik

2. Ljiljana Buljan, član

3. mr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, član

4. dr.sc. Ivanka Avelini-Holjevac,član

5. Perica Šolić, član

6. Igor Žiganto, član

7. Antun Grego, član

8. Miloš Orlić, član

II.

Zadatak je Stručnog tijela iz točke I. ove Odluke da utvrdi da li ponuda za koncesiju odgovara svim posebnim propisima i gospodarskom značaju pomorskog dobra, da li je ponuda usklađena s gospodarskom strategijom, politikom gospodarskog razvitka i strategijom zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije te da li planirana djelatnost umanjuje, ometa ili onemogućuje upotrebu ili korištenje tog odnosno susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

III.

Članovi Stručnog tijela iz točke I. ove Odluke imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Županijskog poglavarstva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/8

Ur. broj: 2170/01-92-04-3

Rijeka, 25. ožujka 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

ISPRAVAK - GODINA XII . broj 39. Utorak, 7. prosinca 2004.

Nakon usporedbe s izvornim tekstom tiskanim u »Službenim novinama« broj 22/04 utvrđeno je da je greškom ispušten dio teksta u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rab za luke županijskog i lokalnog značaja

Nakon usporedbe s izvornim tekstom tiskanim u »Službenim novinama« broj 22/04 utvrđeno je da je greškom ispušten dio teksta u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rab za luke županijskog i lokalnog značaja.

Ispravan tekst članka 2. predmetne Odluke glasi:

»Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

Ovom Odlukom osniva se Lučka uprava Rab radi upravljanja, gradnje i korištenja luke otvorene za javni promet županijskog značaja Mišnjak i luka otvorenih za javni promet lokalnog značaja: Goli otok - Melna, Goli otok - Tetina, Sv. Grgur, Lopar, Pudarica, Rab«.

Klasa: 022-04/04-03/17

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/46

Rijeka, 3. prosinca 2004.

Predstojnik
Branko Škrobonja, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=00001&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr