SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from Cavle 3080..3093

32.

Na temelju odredbe članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03, (pročišćen tekst), 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), odredbe članka 9. stavak 3. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 14/06) i članka 19. Statua Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje
obavljanja komunalnih poslova na održavanju
nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle

I.

Na temelju provedenog Javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu Novi list dana 23. lipnja 2009. godine za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle, kao najpovoljniji ponuditelj izabire se GPP Mikić d.o.o., Pušća 131, Omišalj.

II.

Pravo obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle povjerava se GPP Mikić, d.o.o., Pušća 131, Omišalj, za razdoblje od četiri (4) godine od 2009. do 2013. godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.

III.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Čavle za sklapanje Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle za razdoblje 2009. - 2013. godina.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/05

Ur. broj: 2170-03-09-01-13

Čavle, 30. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr