SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
14

21.

Na temelju članka 25. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98), članka 12. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/ 01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 25. ožujka 2004. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na izmjene
i dopune Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja
Hrvatskog primorja Rijeka

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka uz uvjet da Upravno vijeće Muzeja dopuni tekst Izmjena i dopuna Statuta na sljedeći način:

»Iza članka 7. Izmjena i dopuna Statuta dodaje se članak 7.a) koji glasi:

Članak 7.a)

U članku 28. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

Pravilnik iz stavka 1. alineje 1., 2. i 8. ravnatelj donosi uz suglasnost Upravnog vijeća.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/25

Ur. broj: 2170/01-92-04-3

Rijeka, 25. ožujka 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=00001&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr