SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
14

20.

Na temelju članka 25. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98), članka 13. Statuta Prirodoslovnog muzeja - Rijeka i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 25. ožujka 2004. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Prirodoslovnog muzeja - Rijeka

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Prirodoslovnog muzeja- Rijeka uz uvjet da Upravno vijeće Muzeja dopuni tekst Izmjena i dopuna Statuta na sljedeći način:

»Iza članka 7. Izmjena i dopuna Statuta dodaje se članak 7.a) koji glasi:

Članak 7.a)

U članku 30. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

Pravilnik iz stavka 1. alineje 1., 2. i 8. ravnatelj donosi uz suglasnost Upravnog vijeća.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/26

Ur. broj: 2170/01-92-04-3

Rijeka, 25. ožujka 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

ISPRAVAK - GODINA XII . broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.

Županija

Županija

Nakon usporedbe s izvornim tekstom tiskanim u »Službenim novinama« broj 22/04 greškom je ispušten dio teksta u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Krk za luke županijskog i lokalnoj značaja. Ispravan tekst članka 20. predmetne odluke glasi:

»Članak 20.

U članku 15. stavak 2. riječi »solidarno odgovara Grad Krk« zamjenjuju se riječima »solidarno i neograničeno odgovaraju Primorsko-goranska županija i Grad Krk te općine: Baška, Dobrinj, Malinska, Omišalj, Punat i Vrbnik, kao suosnivači.«

Klasa: 022-04/04-03/17

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/45

Rijeka, 30. srpnja 2004.

Predstojnik
Branko Škrobonja, dipl. ing., v.r.

 

ISPRAVAK - GODINA XII . broj 29. Petak, 10. rujna 2004.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi Odluke o osnivanju proračunskog Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva, koja je tiskana u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 22 od 2

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi Odluke o osnivanju proračunskog Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva, koja je tiskana u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 22 od 2. srpnja 2004. godine, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o osnivanju proračunskog Fonda za unapređenje kvalitete kulturnog stvaralaštva

U nazivu Odluke riječi »u sportu« se brišu, a dodaju se riječi »kulturnog stvaralaštva«.

Klasa: 021-04/04-02/62

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-7

Rijeka, 1. rujna 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=00001&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr