SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

131.

Na temelju članka 15. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02, 9/ 06 i 20/08) u članku 12. stavku 1. i 2. riječi: »Poglavarstvo Grada Rijeke« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada Rijeke«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 2. riječi: »koje imenuje Gradsko vijeće na vrijeme od jedne godine« brišu se.

Članak 3.

U članku 21a. stavku 1. riječi: »Poglavarstva Grada Rijeke« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnika Grada Rijeke«.

U stavku 2. riječi: »Poglavarstvo Grada Rijeke« zamjenjuju se riječima: »Odbor za javna priznanja«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/105

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-4

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr