SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

124.

Na temelju članka 13a. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja javnih površina
na temelju ugovora

Članak 1.

U Odluci o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/00 i 8/ 07) članak 3. mijenja se i glasi:

»Vrijeme na koje se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina određuje Gradonačelnik prilikom utvrđivanja teksta javnog natječaja.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »Poglavarstvo Grada Rijeke« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. riječ: »Poglavarstvo Grada Rijeke« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/109

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-4

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr