SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

123.

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama i
javno-prometnim površinama na području Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 6/05 i 6/08) u članku 13. stavku 1. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 20a. stavku 2. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 21. stavku 4. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 22. stavku 2. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 26. stavku 1. riječi: »Poglavarstva Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnika.«

U stavku 4. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/109

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr