SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

114.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 4. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja
za područje grada Rijeke

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke radi koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu Stožer).

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Gradonačelnik.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

Stožerom rukovodi Gradonačelnik.

Članak 3.

U Stožer iz članka 1. ove Odluke, imenuju se:

1. dr. sc. Željko Jovanović - zamjenik gradonačelnika, za načelnika Stožera

2. Miljenko Vidak - predstavnik PU Primorsko-goranske Rijeka, za člana Stožera

3. Matko Škalamera - pročelnik Područnog ureda zaštite i spašavanja Rijeka, za člana Stožera

4. Hinko Mance - zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, za člana Stožera

5. mr. sc. Mladen Vukelić - pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, za člana Stožera

6. Ankica Perhat - pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, za člana Stožera

7. Irena Miličević - pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav, za člana Stožera

8. Srđan Škunca - pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za člana Stožera

9. Zdenko Pleše - ravnatelj Direkcije za komunalno redarstvo, za člana Stožera.

Članak 4.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Odjel za gradsku samoupravu i upravu.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/81

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr