SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD KRALJEVICA
12

25.

Na temelju odredbi članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj 1. sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o prodaji nekretnina

I.

Daju se na prodaju nekretnine - građevinska zemljišta u poslovnoj zoni Vršina za Briljevo (poslovna zona za ostale namjene O2), označena kao:

1. kč.br. 749, upisane u z.k.ul. 1627 k.o. Kraljevica, pašnjak Vršina površine 1229 m2, 1/1 dijela, po početnoj cijeni od 300,00 kn/m2, odn. 368.700,00 kn;

2. k.č.br. 750, upisane u z.k.ul. 1627 k.o. Kraljevica, pašnjak Vršina površine 651 m2, 1/1 dijela, po početnoj cijeni od 300,00 kn/m2, odn. 195.300,00 kn;

3. kč.br. 753, upisane u z.k.ul. 1627 k.o. Kraljevica, pašnjak Vršina za Briljevo površine 9.516 m2, po početnoj cijeni od 300,00 kn/m2, odn. 2.854.800,00 kn

4. 13/100 idealnog dijela (približno 20.000 m2) k.č.br. 752/1, upisane u z.k.ul. 1847 k.o. Kraljevica, pašnjak Vršina ukupne površine 152.004 m2, po početnoj cijeni od 300,00 kn/m2, odn. 6.000.000,00 kn;

vlasništvo Grada Kraljevice, na temelju javnog natječaja.

II.

Početna prodajna cijena četvornog metra zemljišta iznosi 300,00 kn/m2, a utvrđena je Procjenom tržišne vrijednosti zemljišta stalnog sudskog vještaka građevinske struke.

III.

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.

IV.

Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za prodaju nekretnina po raspisanim javnim natječajima voditi će se kriterijem najviše ponuđene cijene.

V.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da po okončanju postupka natječaja zaključi ugovor o kupoprodaji.

VI.

Ako se na natječaj ne javi niti jedan ponuđač, ovlašćuje se Gradonačelnik da za svaki ponovljeni natječaj smanji početnu cijenu nekretnina za 10%, ali najviše do 20% ukupno.

VII.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/09-01/4

Ur. broj: 2170/08-01-09-03

Kraljevica, 16. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr