SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD KRALJEVICA
12

24.

Na temelju odredbi članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj 1. sjednici održanoj 16 . srpnja 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o prodaji nekretnina

I.

Daju se na prodaju nekretnine - građevinska zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott (zona turističke namjene T13A i/ili T23), označena kao:

1. kč.br. 4026, upisane u z.k.ul. 1933 k.o. Kraljevica, šuma i pašnjak površine 1817 m2, 1/1 dijela, po početnoj cijeni od 800,00 kn/m2, odn. 1.453.600,00 kn;

2. k.č.br. 4027, upisane u z.k.ul. 1930 k.o. Kraljevica, šuma površine 1949 m2, 1/1 dijela, po početnoj cijeni od 800 kn/m2, odn. 1.559.200,00 kn;

3. 1/20 idealnog dijela (približno 8.746 m2) kč.br. 4000/7, upisane u z.k.ul. 1897 k.o. Kraljevica, šuma i pašnjak ukupne površine 45.766 m2, po početnoj cijeni od 800,00 kn/m2, odn. 6.996.800,00 kn;

4. 23/50 idealnog dijela (približno 309 m2) k.č.br. 4002, upisane u z.k.ul. 1621 k.o. Kraljevica, pašnjak ukupne površine 667 m2, po početnoj cijeni od 800 kn/m2, odn. 247.200,00 kn

5. 1/4 idealnog dijela (približno 173 m2) k.č.br. 4005, upisane u z.k.ul. 1621 k.o. Kraljevica, pašnjak ukupne površine 699 m2, po početnoj cijeni od 800 kn/m2, odn. 138.400,00 kn;

6. 1/10 idealnog dijela (približno 61 m2) k.č.br. 4017, upisane u z.k.ul. 1230 k.o. Kraljevica, šuma ukupne površine 607 m2, po početnoj cijeni od 800,00 kn/m2, odn. 48.800,00;

7. 1/10 idealnog dijela (približno 79 m2) k.č.br. 4018, upisane u z.k.ul. 1230 k.o. Kraljevica, šuma ukupne površine 792 m2, po početnoj cijeni od 800,00 kn/m2, odn. 63.200,00 kn;

8. 1/10 idealnog dijela (1.307 m2) k.č.br. 4019, upisane u z.k.ul. 1230 k.o. Kraljevica, šuma i pašnjak ukupne površine 13.070 m2 po početnoj cijeni od 800,00 kn/m2, odn. 1.045.600,00 kn;

9. 1/10 idealnog dijela (približno 169 m2) k.č.br. 4020, upisane u z.k.ul. 1230 k.o. Kraljevica, pašnjak ukupne površine 1686 m2, početnoj cijeni od 800,00 kn/m2, odn. 135.200,00 kn;

10. 1/10 idealnog dijela (približno 206 m2) k.č.br. 4022, upisane u z.k.ul. 1230 k.o. Kraljevica, šuma i pašnjak ukupne površine 2064 m2, po početnoj cijeni od 800,00 kn/m2, odn. 164.800,00 kn;

vlasništvo/suvlasništvo Grada Kraljevice, na temelju javnog natječaja.

II.

Početna prodajna cijena četvornog metra zemljišta iznosi 800,00 kn/m2, a utvrđena je Procjenom tržišne vrijednosti zemljišta stalnog sudskog vještaka građevinske struke.

III.

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.

IV.

Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za prodaju nekretnina po raspisanim javnim natječajima voditi će se kriterijem najviše ponuđene cijene.

V.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da po okončanju postupka natječaja zaključi ugovor o kupoprodaji.

VI.

Ako se na natječaj ne javi niti jedan ponuđač, ovlašćuje se Gradonačelnik da za svaki ponovljeni natječaj smanji početnu cijenu nekretnina za 10%, ali najviše do 20% ukupno.

VII.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/09-01/4

Ur. broj: 2170/08-01-09-02

Kraljevica, 16. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr