SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD KRALJEVICA
12

21.

Na temelju članka 7. i 8. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 45/03, 43/04, 40/05 i 109/07) i članka 13. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice Gradsko vijeće Grada Kraljevice na 1. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2009. godine utvrđuje sljedeću

ODLUKU
o ostavci na dužnost članice Gradskog vijeća
i početku obnašanja dužnosti zamjenice članice
Gradskog vijeća Grada Kraljevice

I.

Utvrđuje se da je Nada Turina Đurić s prebivalištem u Šmriki, Burićeva 27, podnijela ostavku na dužnost vijećnice Gradskog vijeća Grada Kraljevice a uslijed obavljanja dužnosti zamjenice župana Primorsko-goranske županije.

II.

Utvrđuje se da s danom 16. srpnja 2009. godine počinje vijećničku dužnost obnašati zamjenica članice Gradskog vijeća Grada Kraljevice Larisa Juretić s prebivalištem u Šmriki, Burićeva 29.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-02/5

Ur. broj: 2170/08-08-09-02

Kraljevica, 16. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr