SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 28. Petak, 24. srpnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
12

46.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« RH broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 3. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2009. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 55/08), (u daljem tekstu: Program) mijenja se u tabelarnom prikazu članak 2. i članak 3. Programa kako slijedi:


PRIHOD PLAN 2009.


Komunalna naknada 2.500.000,00

Zakup javne površine 463.000,00

Naknada od koncesija na pomorskom dobru 261.000,00

Ostali proračunski prihodi 7.874.000,00


UKUPNO: 11.098.000,00r.b. OPIS TROŠKA PLAN 2009.


1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 780.000,00

1.1. Čistoća prometnica i javnih površina 625.000,00

1.3. Troškovi DDD i higijen. službe 125.000,00

1.4. Intervencije temeljem odluka kom. redara 25.000,00

1.5. Ekološki program i akcije 5.000,00

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 2.337.000,00

2.1. Održavanje zelenih površina 2.120.000,00

2.2. Održavanje pomorskog dobra 217.000,00

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 5.152.000,00

3.1. Održavanje kolničkog zastora 2.520.000,00

3.2. Oprema ceste 206.000,00

3.3. Održavanje zemljišnog pojasa uz cestu 78.000,00

3.4. Održavanje objekata za cestovnu

odvodnju 74.000,00

3.5. Zimska služba 314.000,00

3.6. Održavanje potpornih i obločnih zidova 1.427.000,00

3.7. Hitne intervencije, popravci uspostava

privremenog prometnog. režima 528.000,00

3.9. Održavanje natpisnih ploča naselja i ulica 5.000,00

4. ODRŽAVANJE OBORINSKE

ODVODNJE 508.000,00

4.1. Održavanje slivnika i rešetki obor.

odvodnje na javnim površinama 167.600,00

4.2. Održavanje kolektora obor. odvodnje 241.600,00

4.3. Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i

cjevovoda 32.800,00

4.4. Dežurstva i intervencije na obali

K. Branimira (na bazi 164 h) 46.000,00

4.5. Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina
nakon oborina (na bazi 504 h) 20.000,00

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 2.220.000,00

5.1. Održavanje objekata javne rasvjete 1.270.000,00

5.5. Trošak struje za javnu rasvjetu 950.000,00

6. DEKORACIJA I ILUMINACIJA 100.000,00

7. HITNE INTERVENCIJE 1.000,00


SVEUKUPNO: 11.098.000,00


Članak 2.

U članku 3. stavku 1. brojka 6.656.000,00 zamjenjuje se brojkom 11.098.000,00.

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objavite u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/09-01/24

Ur. broj: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski, 16. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=622&mjesto=51250&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr