SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 28. Petak, 24. srpnja 2009.
GRAD KRK
12

15.

Na temelju odredbe članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 4. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
za područje Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja za područje Grada Krka radi koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: Stožer).

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Gradonačelnik.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

Stožerom rukovodi Gradonačelnik.

Članak 3.

1. Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika - za načelnika Stožera,

2. Josip Mrakovčić, član Gradskog vijeća i predstavnik GP »Krk« d.d. Krk - član,

3. Romeo Jurina, predsjednik Vatrogasne zajednice otoka Krka - član,

4. Frane Mrakovčić, direktor Ponikve d.o.o. Krk - član,

5. Dr. Žarko Šunjić, spec. fiz. med. i reh., Privatne ordinacije u Krku - član,

6. Lenjinka Juričić-Mamilović, načelnica Odjela za zaštitu i spašavanje, Rijeka - članica,

7. mr. Ivan Katalinić, načelnik PP Krk Policijske uprave Primorsko-goranske - član,

8. Dinko Petrov, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka - član i

9. Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Krka - član.

Članak 4.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Upravni odjeli i Ured Grada Krka.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/08).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/09-01/5

Ur. broj: 2141/01- 01-09-5

Krk, 14. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Staničić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=622&mjesto=51500&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr