SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

85.

Na temelju članka 41. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05), članka 42. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 55/02) i članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), a uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda, (Klasa: 325-03/09-06/337; Ur. broj: 374-1-4-09-2 od 10. srpnja 2009. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta
vode za piće na području Liburnije i zaleđa

Članak 1.

U članku 16. Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa (»Službene novine PGŽ« broj 42/08) u točki 1. iza riječi planinarskog doma stavlja se zarez i dodaju riječi:

»rekonstrukcija napuštenog peradarnika u objekt ugostiteljsko-turističke namjene«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-62

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr