SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

83.

Na temelju članka 99. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73797, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 70/07), članka 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec« Krk i članka 28. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici od 15. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
»Mali Kartec« Krk

I.

U Odluci o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec« Krk (»Službene novine« broj 23/06) u točki I. podtočka 4. mijenja se i glasi:

- »Josip Pleše, predstavnik djelatnika Doma«

II.

Josip Pleše imenuje se za člana Upravnog vijeća do isteka mandata članice umjesto koje je imenovan.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti članice Upravnog vijeća razrješuje se dosadašnja članica Upravnog vijeća Jelka Krajina.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-53

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr