SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

73.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici od 15. srpnja 2009. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o pravu na pristup informacijama
kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 2/05), članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Tijela Županije koja su dužna u cilju ostvarivanja javnosti rada omogućiti pristup informacijama i dokumentima su Županijska skupština i Župan.

Tijela Županije dužna su omogućiti pristup informacijama i dokumentima ovlaštenicima prava na informaciju putem upravnog tijela u kojem se obavljaju poslovi informiranja.

Župan će posebnim aktom podrobnije utvrditi uvjete pod kojima se omogućava neposredan uvid javnosti u rad tijela Županije«

Članak 2.

U članku 4., stavku 2.i članku 5. riječi »Županijsko poglavarstvo«, zamjenjuju se riječju »Župan«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-35

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr