SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

67.

Na temelju članka 4. Zakona o zakladama i fondacijama (»Narodne novine« broj 36/95, 64/01) i članka 28. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Rijeci

Članak 1.

U točki III. Odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Rijeci (»Službene novine PGŽ« broj 6/02) riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Župan«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana o dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-23

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr