SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

42.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi
UPU 1 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1 - KANAJT

Članak 1.

U Odluci o izradi UPU 1 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1 - Kanajt, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08) u stavku 1. članka 15., u dijelu tabelarnog prikaza u 9. redu riječi »Poglavarstvo Općine Punat« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

U stavku 1. članka 15., u dijelu tabelarnog prikaza u 15. redu riječi »Poglavarstvo Općine Punat« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 2.

U stavku 2. članka 15. riječi »predsjednik Općinskog poglavarstva Općine Punat« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-09-17

Punat, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=619&mjesto=51521&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr