SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

40.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 8. srpnja 2009. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba u predškolskom
odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju,
socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat
u 2009. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2009. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08) u alineji 19. stavka 1. članka 2. brišu se riječi »(»Službene novine PGŽ« broj 41/05)«.

Članak 2.

U članku 3. riječi »Općinskog poglavarstva« mijenjaju se riječima »općinskog načelnika«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-09-29

Punat, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=619&mjesto=51521&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr