SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

39.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti

Članak 1.

U Odluci u ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/07), u stavku 5. članka 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 2.

U stavku 1. članka 4. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 3.

U stavaku 2. članka 5. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 4.

U stavku 2. članka 7. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 5.

U stavku 2. članka 8. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 6.

U stavku 2. članka 11. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 7.

U članku 12. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 8.

U stavku 2. članka 14. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-09-13

Punat, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=619&mjesto=51521&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr