SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

37.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/06) točka 3. članka 2. briše se.

U točki 4. članka 2. riječi »i Općinsko poglavarstvo« brišu se.

U točki 5. članka 2. riječi »i Općinsko poglavarstvo« brišu se.

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.

Članak 2.

Stavak 3. članka 4. briše se.

Članak 3.

U stavku 1. članka 5. iza riječi »Općinskom načelniku« dodaju se riječi »i zamjeniku općinskog načelnika«, a riječ »obavlja« zamjenjuje se riječju »obavljaju«.

U stavku 2. članka 5. iza riječi: »Općinskom načelniku« dodaju se riječi »i zamjeniku općinskog načelnika«, riječi »ne obavlja« zamjenjuje se riječima »ne obavljaju«, a nakon riječi »ove Odluke« stavlja se točka, te se sve riječi do kraja rečenice brišu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-09-12

Punat, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=619&mjesto=51521&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr